Rõdutooted

Meie rõdutoodete korral on väetud arvesse ka hubasust ja tuleohutust.

Tuletõke

Tuletõke

RPM-kaevudele, RDP-renoveerimiskaevudele ja äärikuga RPC-katusekaevudele on saadaval eraldi tuletõke. Rõdukaevud (vajaduse korral eraldi tuletõkkega) koos rõdutorudega moodustavad süsteemi, mis...

Loe rohkem
Prantsuse rõdu

Prantsuse rõdu

Prantsuse rõdu piire on lihtne ja hooldusvaba lahendus, kui soovitakse vältida kukkumist ustest, mille ees ei ole piirdega rõduplaati.

Loe rohkem
Rõduluuk

Rõduluuk

Rõduluugi ehk evakuatsiooniluugi kaudu saavad ka lapsed ja halvemas seisundis inimesed põlengu korral end päästa. Rõdu luukredelit soovitatakse kasutada kõigi üle 4-korruseliste hoonete korral.

Loe rohkem