Specialprodukter

Vi utformar och tillverkar taksäkerhets- och regnvattenprodukter utifrån kundernas behov. Utöver galvaniserat stål tillverkar vi också produkter av koppar, rostfritt stål och syrafast stål, aluminium med mera. Vår tekniska support hjälper dig i dina specialprojekt.

Industriella rörgenomföringar

I industriella rörgenomföringar använder vi vår egen fixeringsteknik som fixerar och tätar rör i betong- och stenkonstruktioner utan formgjutning eller fogning.

Läs mer

Plåtarbeten

Vi har också stor erfarenhet av olika typer av plåtprodukter.

Läs mer

Produkter i koppar och rostfritt stål

Utöver galvaniserat stål tillverkar vi också produkter av koppar, rostfritt stål och syrafast stål, aluminium med mera.

Läs mer

Torra stigarledningar till räddningstjänsten

Torra stigarledningar kan monteras direkt på väggen eller med ytterligare beslag i åtkomststegen. Ledningens övre och nedre ände måste ges ordentligt stöd. Stegens nedersta steg måste...

Läs mer

Skorstensplattform

Säker åtkomst måste tillhandahållas till underhållna objekt som skorstenar, och det måste gå att sota skorstenen på ett enkelt och säkert sätt.

Läs mer